تاریخ:
یکشنبه/۲ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

کسب رتبه اول فروش در صنعت سیمان

🔹️برای دومین سال پیاپی، هلدینگ سیمان غدیر موفق به کسب رتبه اول فروش در گروه سیمان گردید.

🔸️همچنین این شرکت با ۱۶ پله ارتقا در جایگاه ۱۳۹ شرکت های برتر ایران قرار گرفت.

✅️ سیمان غدیر، برای ساختن آینده