تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

جلسه اعضاء شورای اسلامی کار با مدیریت محترم شرکت

✍️ به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان ، مدیرعامل ، معاون مالی و اقتصادی و معاون منابع انسانی شرکت در روز سه شنبه مورخ 04 بهمن ماه ضمن دیدار با اعضای شورای اسلامی کار با اشاره به اهمیت ویژه همراهی و تعامل میان مدیریت و شورا درحل مشکلات و اداره امور شرکت ، موضوعات ذیل را مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار دادند:

🔸 معرفی معاونت منابع انسانی مهندس اطهری به کلیه اعضای شورای اسلامی

🔸 تاکید بر ضرورت و اهمیت نقش و کارکرد شورای اسلامی کار در تمام ابعاد و حیطه وظایف و مسولیت های شورای اسلامی

🔸 توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه ساختار سازمانی و طرح طبقه بندی مشاغل