تاریخ:
یکشنبه/۲ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

جلسه بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل

️به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان ، جلسه بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل در ادامه جلسات برگزار شده قبلی در خصوص بازنگری طرح طبقه بندی امروز دوشنبه مورخ 10 بهمن ماه 1401 با حضور معاون مالی و اقتصادی، معاون منابع انسانی ، مدیران مربوطه و مشاور طرح طبقه بندی در محل سالن جلسات دفتر مدیریت برگزار شد.
در پایان معاون مالی و اقتصادی و معاون منابع انسانی شرکت بر تسریع در بازنگری طرح طبقه بندی شرکت تاکید نمودند.