تاریخ:
یکشنبه/۲ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه OKR/GMR بهمن ماه 1401 و تجمعی پنج ماه شرکت سیمان سپاهان

👥 جلسه OKR/GMR بهمن ماه 1401 و تجمعی پنج ماه شرکت ، با حضور مدیر عامل محترم ،معاونین ،مدیران هلدینگ و شرکت سیمان سپاهان در روز یکشنبه 21اسفندماه1401 در محل دفتر هلدینگ سیمان غدیر برگزار که موارد ذیل از مهم‌ترین موضوعات جلسه می باشد:

🎖️ رشد 14% سود عملیاتی و دستیابی به حاشیه سود عملیاتی 39%
🎖️ رشد 34% سود خالص نسبت به سال گذشته
🎖️ دستیابی به حاشیه سود خالص 45%
🎖️ برنامه ریزی شرکت با هدف افزایش صادرات

Untitled10202010