تاریخ:
یکشنبه/۲ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه OKR/GMR تجمعی شش ماهه شرکت سیمان سپاهان

👥 جلسه OKR/GMR تجمعی شش ماهه شرکت ، با حضور مدیر عامل محترم ،معاونین ،مدیران هلدینگ و شرکت سیمان سپاهان در روز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ در محل دفتر هلدینگ سیمان غدیر برگزار که موارد ذیل از مهم‌ترین موضوعات جلسه می باشد:

*🔸 افزایش تحویل داخلی و رشد صادرات در اسفندماه*
*🔸 رشد 34% سود عملیاتی شش ماهه سال مالی نسبت به سال گذشته*
*🔸 رشد 39% سود خالص شش ماهه نسبت به سال گذشته*
*🔸 دستیابی به حاشیه سود عملیاتی 41% و حاشیه سود خالص 45%*

 c105bf38 71d1 44ef 94f0 caa452fbc8b1