تاریخ:
سه شنبه/۲۱ آذر/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه OKR/GMR فروردین ماه 1402 و تجمعی هفت ماهه شرکت سیمان سپاهان

👥 جلسه OKR/GMR فروردین ماه 1402 و تجمعی هفت ماهه شرکت ، با حضور مدیر عامل محترم ،معاونین ،مدیران هلدینگ و شرکت سیمان سپاهان در روز شنبه 23 اردیبهشت ماه1402 در محل سالن جلسات ساختمان مدیریت برگزار گردید ، که موارد ذیل از مهم‌ترین موضوعات جلسه می باشد:

🎖️ عبور از مرز بودجه سود خالص شرکت و انحراف 14درصدی بالاتر از بودجه مصوب
🎖️ دستیابی به حاشیه سود عملیاتی 43%
🎖️ رشد 63% سود خالص نسبت به سال گذشته
🎖️ دستیابی به حاشیه سود خالص 44%
🎖️ دستیابی به حاشیه سود ناخالص 57%
🎖️ برنامه ریزی شرکت با هدف افزایش صادرات