تاریخ:
شنبه/۲۵ فروردین/۱۴۰۳
ساعت:

برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در شرکت سیمان سپاهان

✍️ به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان، ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مبتنی بر استانداردهایISO9001:2015 ، ISO14001 : 2015 ، ISO45001:2018 ، ISO50001: 2018 با تاکید برتمرکز فرآیندی از تاریخ نهم لغایت سی و یکم اردیبهشت 1402 و صرف 70 نفر ساعت، مطابق برنامه مصوب در 25 واحد منتخب شرکت انجام پذیرفت.

🔹 از نکات قابل توجه این دوره مممیزی داخلی استفاده از چک لیستهای استاندارد ممیزی به منظور ارتقا کیفی سطح ممیزی و دانش تیم ممیزی داخلی می باشد که در نهایت تعداد 12 مورد عدم تطابق مشاهده و نسبت به ثبت و صدور اقدامات اصلاحی در قالب فرم CAR در سیستم اتوماسیون اداری اقدام گردید.