تاریخ:
شنبه/۲۵ فروردین/۱۴۰۳
ساعت:

آغاز پروژه ممیزی فنی فراگیر هلدینگ سیمان غدیر

🔸️به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان غدیر، با هدف ارزیابی وضعیت فنی، شناسایی گلوگاه ها و پتانسیل یابی جهت بهبود راندمان تولید در کارخانه های سیمان و نیز توسعه همکاری ها و هم افزایی داخلی، هلدینگ سیمان غدیر *پروژه ممیزی فنی فراگیر* را در حوزه های مختلف عملیاتی و نظارتی کارخانه ها شامل «بخش های مکانیک، برق، آزمایشگاه و کنترل کیفیت، HSE ، فیلتراسیون، نگهداری و تعمیرات» آغاز کرده است.

🔹 این پروژه با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و تشکیل ۳۰ تیم فنی از کارخانه های سیمان تابعه هلدینگ و مشارکت ۶۰ نفر از کارشناسان و مدیران جهت انجام ۴۲ مورد بازدید و ممیزی فنی از ۷ خردادماه تا انتهای مردادماه برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد.