تاریخ:
سه شنبه/۲۱ آذر/۱۴۰۲
ساعت:

انجام معاینات دوره ای پرسنل شرکت سیمان سپاهان در سال ۱۴۰۲

✍️ به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان، با توجه به اهمیت سلامت کارکنان، طبق روال سال های گذشته آزمایش های چکاب دوره ای همکاران شامل (آزمایش خون، نوار قلب، تست های شنوایی و بینایی و ریه) براساس نوع شغل کارکنان و انجام واکسیناسیون کزاز و تکمیل پرونده سلامت خانوار پرسنل براساس برنامه مصوب وزارت بهداشت با حضور مدیریت محترم شرکت در حال انجام می باشد .

🔹 مطابق ماده 92 قانون کار و به منظور پایش سلامت کارکنان در راستای اهداف کلان شرکت سیمان سپاهان ، تمامی پرسنل شاغل در بخش های مختلف کارخانه، در حال انجام معاینات خود می باشند.

🔹 هدف از انجام آزمایشات ادواری سالیانه انجام غربالگری بیماری‌های شغلی و غیر شغلی مهم و شایع، اطلاع رسانی به شاغلین و ارجاع به مراکز درمانی به منظور پیگیری تا مرحله درمان می باشد.