تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

بازدید فرماندار و رئیس محترم اداره صنایع و معادن شهرستان مبارکه و شهردار محترم شهر دیزیچه

بازدید فرماندار و رئیس محترم اداره صنایع و معادن شهرستان مبارکه و شهردار محترم شهر دیزیچه

با توجه به نامگذاری سال 1399از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید، فرماندار و رئیس محترم اداره صنایع و معادن شهرستان مبارکه و شهردار محترم شهر دیزیچه از شرکت سیمان سپاهان بازدید نمودند.

مسئولین محترم با حضور در شرکت " سیمان سپاهان " در جریان آخرین دستاوردهای این شرکت قرار گرفتند و در زمینه گسترش فعالیت ها و تولیدات شرکت به تبادل نظر پرداختند.

در این بازدید همچنین رئیس کارخانه گزارشی از اهم فعالیت ها در راستای تحقق اهداف سال جهش تولید و حمایت از کار، را ارائه نموند.

 

DSC01928
DSC01937
DSC01939
DSC01943
DSC01950
DSC01970