تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

برگزاری جلسه کارگروه تولیدکنندگان سیمان استان اصفهان به میزبانی شرکت سیمان سپاهان

برگزاری جلسه کارگروه تولیدکنندگان سیمان استان اصفهان به میزبانی شرکت سیمان سپاهان

این جلسه با حضور آقایان مهندس شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و مهندس سلیمیان مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و مدیران عامل کارخانجات سیمان استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در جهت بررسی آخرین وضعیت قیمت های سیمان در استان اصفهان ، در اولین روز از مردادماه سال جاری در محل دفتر فروش شرکت سیمان سپاهان تشکیل گردید.

این جلسه در راستای هماهنگی بیشتر به جهت چاره اندیشی مشکلات صنعت سیمان ، صادرات و بازارهای داخلی برنامه ریزی شده بود که موارد ، مورد تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

7