تاریخ:
جمعه/۲۷ فروردین/۱۴۰۰
ساعت:

برگزاری جلسه کارگروه تولیدکنندگان سیمان استان اصفهان به میزبانی شرکت سیمان سپاهان

مجله تصویری شماره 15 - آذر ماه 99