تاریخ:
یکشنبه/۲۳ خرداد/۱۴۰۰
ساعت:

مجمع عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان (سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 98) برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه ۱۳۹۹ شرکت سیمان سپاهان

مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه ۱۳۹۹ شرکت سیمان سپاهان در تاریخ 2 آذر ماه ۱۳۹۹ با حضور ۷۰ درصد از صاحبان سهام در تهران برگزار گردید.
در ابتدا گزارش عملکرد شرکت در سال مالی ۹۹-۹۸ توسط مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس معینیان ارائه و پس از آن گزارش بازرس و حسابرس قانونی قرائت گردید و صورت های مالی شرکت و نتیجه عملکرد مالی به تصویب مجمع رسید.
شرکت سیمان سپاهان در سال مالی ۹۹-۹۸ با کسب بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال سود خالص رکورد جدیدی به ثبت رسانید و بر این اساس مقرر گردید ۱۷۵ ریال به ازای هر سهم سود سهام بین سهامداران بصورت نقدی توزیع گردد.
مهمترین نتایج بدست آمده در سال مالی ۹۹-۹۸ در شرکت سیمان سپاهان به شرح زیر بوده است :
1 - تولید کلینکر به میزان ۲.۳ میلیون تن و تولید سیمان به میزان ۱.۸ میلیون تن.
2 - افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت به میزان ۳۴ درصد نسبت به سال قبل
3 - افزایش سود عملیاتی و سود خالص شرکت به ترتیب به میزان ۲۲۷ و ۱۹۲ درصد نسبت به سال قبل
4 - کاهش ۵۳ درصد در هزینه های مالی تسهیلات دریافتی نسبت به سال قبل
5 - صادرات کلینکر به میزان ۵۰۰ هزار تن.

با توجه به پتانسیل های موجود در شرکت سیمان سپاهان و با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود شرکت در سال مالی بعد همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده و شاهد رشد سود عملیاتی و سود خالص شرکت به ترتیب به میزان ۷۵ و ۸۷ درصد در سال مالی آتی خواهیم بود.

 

11
12
13
14
15
16