تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

همایش «نکات فنی و اجرایی بتن ریزی»

همایش «نکات فنی و اجرایی بتن ریزی»

«همایش نکات فنی و اجرایی بتن ریزی» همزمان با چهارمین نمایشگاه بین المللی سیمان در سالن همایش های نمایشگاه اصفهان در مورخ ۱۱ شهریورماه ۹۶ برگزار گردید.

همزمان با چهارمین نمایشگاه صنعت سیمان اصفهان در محل سالن همایش های نمایشگاه واقع در پل شهرستان کارگاه آموزشی شرکت سیمان سپاهان توسط آقای مهندس رحمتی از اساتید دانشگاهی کشور و تحت عنوان “نکات فنی و اجرایی بتن ریزی” برگزار گردید.

DSC00313  DSC00312 
DSC00316 DSC00335
DSC00314 DSC00333
DSC00348 DSC00352