پيرو آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه اين شركت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 1396/07/02 به اطلاع كليه سهامداران شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) مي‌رساند، در اجراي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1396/06/20 و نيز بر اساس مجوز شماره043-964/347643 مورخ 1396/05/31 سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمايه شركت از مبلغ 2100 ميليارد ريال به مبلغ 2450 ميليارد ريال منقسم به 350 ميليون سهم با نام عادي يك هزار ريالي (از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران) به ازاي هر 100 سهم متعلقه در تاريخ 1396/06/20 تعداد 17 حق تقدم خريد سهام جديد تعلق مي‌گيرد. بديهي است كه تعداد دقيق سهام و حق تقدم هاي متعلقه هر سهامدار در گواهي‌نامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران محترم اعلام خواهد گرديد.

*‌ توجه سهامداران محترم را به نكات ذيل جلب مي‌نمايد:

1-     از كليه سهامداراني كه تا يك هفته از تاريخ درج آگهي پذيره‌نويسي حق تقدم خريد سهم خود را از طريق پست سفارشي دريافت ننمايند درخواست مي‌گردد، جهت دريافت گواهينامه حق تقدم به آدرس www.ekolbeh.ir مراجعه و نسبت به دريافت آگهي حق تقدم اقدام نمايند، يا با شماره تلفن‌ 52454471- 031 و دورنگار 52457383 - 031 واحد سهام اين شركت تماس و هماهنگي نمايند.

2-     آگهي حق تقدم خريد سهام مشتمل بر اطلاعات شناسه قبض، شناسه پرداخت و باركد اختصاصي مي‌باشد كه نحوه استفاده آن به تفصيل و ذيلاً درج گرديده است.

3-     پرداخت وجوه حق تقدم خريد سهام صرفاً از طريق مراجعه حضوري به يكي از شعب يا دستگاه هاي خودپرداز (ATM) و پايانه هاي فروشگاهي (POS) يا ساير درگاه‌هاي غير حضوري (اينترنت بانك، تلفنبانك 09602، موبايل بانك و همراه بانك) بانك صادرات ايران امكان پذير خواهد بود.

4-     چنانجه سهامداران از طريق دستگاه هاي خودپرداز (ATM) بانك صادرات نسبت به واريز وجوه حق تقدم خريد سهام اقدام نمايند بايستي با انتخاب گزينه پرداخت قبوض و سپس انتخاب گزينه (صفحه كليد/باركد) و وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت، واريز نمايند.

5-     گزينه‌هاي شناسه قبض و شناسه پرداخت و باركد مندرج بر روي گواهينامه حق تقدم خريد سهام صرفاً جهت سهامداراني است كه در طول دوره شصت روزه پذيره نويسي نسبت به خريد يا فروش حق تقدم اقدام ننموده‌اند و نسبت به پرداخت مبلغ قابل واريز مندرج طبق برگه حق تقدم خريد سهم اقدام مي‌نمايند.

6-      استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت اختصاصي در كليه پرداخت‌هاي مربوط به حق تقدم خريد سهام، حسب مورد توسط سهامداران شركت الزامي است، لذا از هرگونه واريز وجه بدون تطبيق با اطلاعات برگه حق تقدم به حساب معرفي شده خودداري فرماييد.

7-     به اطلاع كليه سهامداران محترم مي‌رساند كه هرگونه واريز وجه مستقيم به شماره حساب معرفي شده (به شماره حساب 0102752602006 نزد بانك صادرات ايران شعبه ميدان آزادي اصفهان ) بدون استفاده از شناسه قبض، شناسه پرداخت و باركد اختصاصي امكان‌پذير نمي‌باشد.

8-     به منظور تسهيل در دريافت خدمات بانكي در هنگام مراجعات سهامداران به هر يك از شعب يا دستگاه‌هاي خودپرداز بانك صاردات ايران، باركد اختصاصي پرداخت مندرج در برگ حق تقدم خريد سهام، ارائه گرديده است.

9-     اطلاعات مندرج در گواهينامه حق تقدم كاملا شخصي است لذا استفاده از اطلاعات شناسه قبض و شناسه پرداخت، باركد و همچنين شناسه قبض و شناسه پرداخت دريافتي از بانك صادرات مربوط به ديگران موجب انتقال اشتباه وجوه واريزي به نام ساير اشخاص خواهد گرديد.

10-سهامداران پس از واريز ارزش اسمي حق تقدم سهام خريداري شده خود بر روي فيش‌هاي واريزي نسبت به درج شناسه قبض و شناسه پرداخت نام و نام خانوادگي و كد سهامداري خود جهت استفاده‌ ضروري آتي اقدام نمايند.

11-مسئوليت و مخاطرات هرگونه اقدام در خصوص پرداخت وجوه حق تقدم خريد سهام از طريق ساير بانك‌هاي كشور (غير از بانك صادرات ايران) به عهده سهامدار مي‌باشد و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت.

12-آن دسته از سهامداران جديد كه بعد از مجمع عمومي فوق العاده شركت، مبادرت به خريد حق تقدم سهام نموده‌اند و نيز اشخاصي كه در طي دوره پذيره‌نويسي ، نسبت به فروش حق تقدم سهام خود و يا خريد حق تقدم‌هاي جديد اقدام نموده‌اند، مكلفند با مراجعه به يكي از شعب بانك صادرات و يا از طريق امور سهام اين شركت، نسبت به دريافت شناسه قبض و شناسه پرداخت جديد خود اقدام و جهت واريز بهاي اسمي حق تقدم خريداري شده تا پايان مهلت پذيره‌نويسي (1396/09/02 ) اقدام نمايند.

13- به هر صاحب سهم در ازاي هر 100 سهم در تاريخ 1396/06/20 تعداد 17 حق تقدم خريد سهم تعلق مي‌گيرد. مبلغ قابل واريز مندرج در برگ حق تقدم خريد سهام صرفا شامل مبلغ مطالبات حال شده و آورده نقدي مي‌باشد. سهامداراني كه به هر نحو فاقد مطالبات مي‌باشند و يا مطالبات آنها كفايت مبلغ سهام قابل خريد را نمي‌نمايد و نيز سهامداراني كه به هر دليل تا پايان مهلت پذيره‌نويسي ( 1396/09/02 ) نسبت به واريز وجه مزبور اقدام ننمايند، مشمول افزايش سرمايه نخواهد بود و هيچگونه سهمي از اين بابت به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14-در صورت خريد حق تقدم جديد در طول دوره شصت روزه پذيره‌نويسي، خريدار بايد ارزش اسمي سهام جديد خريداري شده را تا پايان مهلت پذيره نويسي مقرر ( 1396/09/02 ) با مراجعه حضوري به يكي از شعب بانك صادرات و با قيد شناسه قبض و شناسه پرداخت جديد (مطابق بند 12) واريز نمايد، در غير اين ‌صورت به خريدار سهمي تعلق نخواهند گرفت.

15- كليه سهامداران مي‌بايست اصل فيش واريزي را به همراه اطلاعات تكميل شده مندرج در پشت برگ حق تقدم خريد سهم، به اداره سهام اين شركت ارسال نمايند.

16-  حداكثر تعداد حق تقدم قابل فروش هر سهامدار همان تعداد سهام قابل خريد مندرج در گواهينامه حق تقدم خريد سهام است كه منحصراً از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار قابل انتقال است.

17-توصيه مي‌شود واريز وجوه طي زمان و مهلت تعيين شده جهت پذيره‌نويسي انجام و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني پذيره‌نويسي حتي‌الامكان خودداري شود.

18-گواهينامه حق تقدم خريد سهام را پس از تكميل به صورت كامل ارسال نموده و از جداسازي كادرها خودداري فرماييد.

19-از تجزيه پرداخت‌ها به چند فقره جداً خودداري فرماييد.

20-تصاوير(كپي) فيش واريزي و گواهينامه حق تقدم را نزد خود نگهداري فرماييد.

21- از كليه سهامداران شركت تقاضا مي‌شود براي مشاهده وضعيت و تكميل اطلاعات سهامداري خود به آدرس: www.saham.sepahancement.ir ( پرتال سهامداران ) مراجعه نمايند.

22-اطلاعيه‌هاي منتشره شركت از طريق سايت اينترنتي شركت به آدرس: www.sepahancement.ir و سيستم جامع اطلاع‌رساني ناشران به آدرس: www.codal.ir در دسترس مي‌باشد.

23-ايميل ارتباطي شركت با سهامداران به آدرس: مي‌باشد.

24- زمان‌هاي تماس،ارتباط و مراجعه به شركت(مطابق بند1) همه‌روزه به جز روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح لغايت 14 مي‌باشد.

25-بديهي‌ است كه در رعايت قوانين مشروحه گواهينامه حق تقدم خريد سهم صرفاً جهت آن دسته از سهامداراني كه در سامانه اطلاعاتي شركت داراي آدرس مي‌باشند ارسال خواهد گرديد.

مسئوليت رعايت موارد فوق با سهامدار مي‌باشد و اين شركت در برابر مشكلات ايجاد شده از بابت عدم رعايت نكات فوق، هيچگونه مسئوليتي ندارد.

                                                                                                                                   هيئت مديره شركت سيمان سپاهان