تاریخ:
یکشنبه/۲۳ خرداد/۱۴۰۰
ساعت:

اخبار

آگهی مناقصه رستوران

شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) در نظر دارد خرید، سرو و تهیه غذای روزانه حدود 1000 پرس غذای پرسنل خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

 

جهت دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده اینجا کلیک نمایید.