تاریخ:
سه شنبه/۱۲ مرداد/۱۴۰۰
ساعت:

اخبار

آگهی مناقصه عملیات ایاب و ذهاب پرسنل، خدمات عمومی زائر سرای مشهد و ویلاهای چادگان، خدمات عمومی و...

شركت سيمان سپاهان ( سهامي عام) در نظر دارد عملیات ایاب ذهاب پرسنل، انجام خدمات عمومي در زائرسراي مشهد و ‌ويلاهاي چادگان، انجام خدمات عمومي آبدارچي ونامه رسان و تأمين نيروي روزمزد ساعتي خود را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

 

جهت دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده عملیات ایاب و ذهاب اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فرم شرایط و پیشنهاد قیمت انجام خدمات عمومی آبدارچی و نامه رسان اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فرم شرایط و پیشنهاد قیمت تامین نیروی روزمزد ساعتی اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فرم شرایط و پیشنهاد قیمت انجام خدمات عمومی در زائر سرای مشهد اینجا کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فرم شرایط و پیشنهاد قیمت انجام خدمات عمومی در ویلاهای چادگان اینجا کلیک نمایید.