تاریخ:
یکشنبه/۱۴ خرداد/۱۴۰۲
ساعت:

اخبار

فتح قله آرارات (ترکیه) توسط پرسنل شرکت سیمان سپاهان، جناب آقای علی جباری

🔶به گزارش روابط عمومی شرکت، آقای علی جباری اپراتور اتاق فرمان خط ۳، در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ موفق به صعود و فتح قله آرارات در منطقه قفقاز کشور ترکیه با ارتفاع ۵ هزار و ۱۳۵ متر شده و این صعود را به همکاران خود در شرکت سیمان سپاهان تقدیم نمودند.

🔶 مدیریت شرکت نیز این موفقیت را به ایشان، خانواده ی ارجمندشان و همچنین همکاران شرکت تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی در تمامی مراحل زندگی را دارد.