تاریخ:
یکشنبه/۲ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

اخبار

جلسه ی ممیزی صدور گواهی نامه سیستم یکپارچه مدیریت (IMS) شرکت سیمان سپاهان

جلسه ی ممیزی صدور گواهی نامه سیستم یکپارچه مدیریت (IMS) شرکت سیمان سپاهان مبتنی بر استانداردهای ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018 با حضور تیم ممیزی و مدیران ستادی شرکت