تاریخ:
شنبه/۲۵ فروردین/۱۴۰۳
ساعت:

اخبار

جلسه پیگیری انجام بازنگری طرح طبقه بندی برگزار شد

✍️ به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان، در مورخ 30 اردیبهشت 1402 جلسه ای با حضور مدیریت محترم عامل، مدیرمنابع انسانی هلدینگ سیمان غدیر ،معاون مالی واقتصادی ،معاونت و مدیر امور اداری شرکت با مشاور طرح طبقه بندی مشاغل و با هدف پیگیری در انجام بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل پرسنل برگزار گردید .

👤 که طی این جلسه مهندس معینیان مدیریت محترم عامل شرکت ضمن تاکید بر بررسی دقیق در بازنگری طرح طبقه بندی خواستار تسریع در روند اجرای بازنگری از سوی مشاور و نظارت دقیق مسئولین شرکت گردید. و در ادامه از مشاور طرح خواسته شد که حداکثر تا اواسط خرداد ماه سال جاری نسبت به تحویل پیش نویس باز نگری طرح طبقه بندی جهت ارسال به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اقدام نماید.

 

IMG 0615 1
IMG 0617 1
IMG 0621