تاریخ:
سه شنبه/۲۱ آذر/۱۴۰۲
ساعت:

اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان

🔷 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان با حضور 100 درصدی سهامداران و هیات مدیره مورخ 24 مهرماه 1402 در محل دفتر هلدینگ سیمان غدیر برگزار گردید.

🔷 در این جلسه گزارش عملکرد شرکت در سال منتهی به 31مردادماه1402 مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه گزارش توسط مدیریت عامل و گزارش مقبول توسط حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت، صورتهای مالی مورد تصویب قرار گرفت.

✅ لازم به ذکر است عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 31مرداد ماه1402 و مقایسه آن با سال مالی قبل:
🔸 افزایش 22درصدی درآمد عملیاتی
🔸 افزایش 12درصدی سود عملیاتی
🔸 افزایش 9درصدی سود خالص