تاریخ:
یکشنبه/۳۱ تیر/۱۴۰۳
ساعت:

اخبار

برگزاری جلسه OKR/GMR اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و تجمعی هشت ماهه سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شرکت سیمان سپاهان

👥 جلسه OKR/GMR اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و تجمعی هشت ماهه سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شرکت سمان سپاهان ، با حضور معاونین و مدیران هلدینگ سیمان غدیر و شرکت سیمان سپاهان ، در روز دوشنبه ۲۱خرداد ماه ۱۴۰۳ به صورت آنلاین و مجازی در محل سالن جلسات دفتر مدیریت عامل برگزار گردید ، که موارد ذیل از مهم‌ترین موضوعات جلسه می باشد:

🎖️ بررسی عملکرد هشت ماهه شرکت سیمان سپاهان
🎖️ رشد ۲۳ درصدی مقدار فروش داخلی در هشت ماهه سال مالی جاری نسبت به سال گذشته
🎖️ رشد ۶۲ درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به سال گذشته طی دوره هشت ماهه
🎖️ رشد ۵ درصدی سود خالص در طی دوره هشت ماه نسبت به دوره مالی قبل
🎖️ دستیابی به حاشیه سود خالص ۲۸ درصدی در دوره هشت ماهه

73c87825 37e4 4b0e bb79 b13248085cd0