تاریخ:
پنجشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۳
ساعت:

اماکن رفاهی

اماکن رفاهی

ارتقاء بهره وري درسازمان هاي امروزي ونقش بي بديل آن در بقاء آنها موضوعي بديهي است، همچنین يكي از مهم ترين پارامترهای تاثیرگذار در بهره وري سازمان ، رضايت شغلي و میزان انگيزه كاركنان آن مجموعه مي باشد. در حقیقت عملكرد فرد تابعي از توانايي و انگيزه اوست و انگيزه زماني به وجود مي آيد كه شادابي و نشاط وجود داشته باشد ، لذا با عنایت به اهمیت موضوع نشاط فردی و به تبع آن تعلق و دلبستگی سازمانی و نقش تاثیرگذار این موضوع در ارتقاء عملکرد و بهره وری افراد، شرکت سیمان سپاهان به منظور تقویت بعد روحی و روانی و افزایش سطح انگیزه پرسنل شاغل در شرکت اقدام به خرید و تجهیز امکانات و اقامتگاه های زیارتی ، تفریحی و سیاحتی به شرح ذیل نموده است.

- یک مجموعه آپارتمان 17 واحدی در شهر مشهد مقدس
- یک مجموعه آپارتمان ۳ واحدی و 2 دستگاه ویلا در شهرک آکام شهر مازندران
- 10 دستگاه ویلا در دهکده فرهنگی ، تفریحی چادگان اصفهان