تاریخ:
دوشنبه/۷ آذر/۱۴۰۱
ساعت:

گزارش تصویری

 • مسابقات فرهنگی ویژه پرسنل

  مسابقات فرهنگی ویژه پرسنل

گزارش ویدیویی

 • مجله تصویری شماره 35- شهریور ماه 1401

  مجله تصویری شماره 35- شهریور ماه 1401

 • مجله تصویری شماره 33- تیرماه 1401

  مجله تصویری شماره 33- تیرماه 1401

 • مجله تصویری شماره 34- مرداد ماه 1401

  مجله تصویری شماره 34- مرداد ماه 1401

 • مجله تصویری شماره 29 - بهمن ماه 1400

  مجله تصویری شماره 29 - بهمن ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 28 - دی ماه 1400

  مجله تصویری شماره 28 - دی ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 27 - آذرماه 1400

  مجله تصویری شماره 27 - آذرماه 1400

 • مجله تصویری شماره 26 - آبان ماه 1400

  مجله تصویری شماره 26 - آبان ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 25- مهرماه 1400

  مجله تصویری شماره 25- مهرماه 1400

 • مجله تصویری شماره 24 - شهریور ماه 1400

  مجله تصویری شماره 24 - شهریور ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 23 - مرداد ماه 1400

  مجله تصویری شماره 23 - مرداد ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 22 - تیر ماه 1400

  مجله تصویری شماره 22 - تیر ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 21- خرداد ماه 1400

  مجله تصویری شماره 21- خرداد ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 20- اردیبهشت ماه 1400

  مجله تصویری شماره 20- اردیبهشت ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 19- فروردین ماه 1400

  مجله تصویری شماره 19- فروردین ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 18- اسفندماه 1399

  مجله تصویری شماره 18- اسفندماه 1399

 • مجله تصویری شماره 17 - بهمن ماه 1399

  مجله تصویری شماره 17 - بهمن ماه 1399

 • مجله تصویری شماره 16 - دی ماه 1399

  مجله تصویری شماره 16 - دی ماه 1399

 • مجله تصویری شماره 15 - آذر ماه 99

  مجله تصویری شماره 15 - آذر ماه 99

 • مجله تصویری شماره 13 - مهر ماه 1399

  مجله تصویری شماره 13 - مهر ماه 1399

 • مجله تصویری شماره 11 - شهریور ماه 1399

  مجله تصویری شماره 11 - شهریور ماه 1399

 • مجله تصویری شماره 10 - مرداد ماه 1399

  مجله تصویری شماره 10 - مرداد ماه 1399

 • مجله تصویری شماره 8 - اسفند 98 و فروردین 99

  مجله تصویری شماره 8 - اسفند 98 و فروردین 99

 • مجله تصویری شماره 7 - بهمن ماه 1398

  مجله تصویری شماره 7 - بهمن ماه 1398

 • مجله تصویری شماره 6 - دی ماه 1398

  مجله تصویری شماره 6 - دی ماه 1398

 • مجله تصویری شماره 5 - آذر ماه 1398

  مجله تصویری شماره 5 - آذر ماه 1398

 • مجله تصویری شماره 4 - آبان ماه 1398

  مجله تصویری شماره 4 - آبان ماه 1398

 • تدوین برنامه های استراتژیک سیمان سپاهان

  تدوین برنامه های استراتژیک سیمان سپاهان

 • مجله تصویری شماره 3 - مهر ماه 1398

  مجله تصویری شماره 3 - مهر ماه 1398

 • مجله تصویری شماره 2 - شهریور ماه 1398

  مجله تصویری شماره 2 - شهریور ماه 1398

 • مجله تصویری شماره 1 - مرداد ماه 1398

  مجله تصویری شماره 1 - مرداد ماه 1398

اخبار شرکت
مناقصه و مزایده
آگهي مناقصه خرید سنگ آهن
منتشر شده در: چهارشنبه, 20 مهر 1401 07:32

ادامه مطلب...

آگهي تجدید مزايده 8ردیف اقلام ضایعاتی
منتشر شده در: سه شنبه, 22 شهریور 1401 07:29

ادامه مطلب...

آگهي مزايده 8ردیف اقلام ضایعاتی
منتشر شده در: سه شنبه, 08 شهریور 1401 07:29

ادامه مطلب...

آگهي تجدید مناقصه حمل مواد داخلي
منتشر شده در: پنج شنبه, 03 شهریور 1401 07:29

ادامه مطلب...

آگهي مزايده فروش کلینکرصادراتی
منتشر شده در: سه شنبه, 25 مرداد 1401 07:29

ادامه مطلب...

آگهي مناقصه حمل مواد داخلي
منتشر شده در: دوشنبه, 24 مرداد 1401 07:29

ادامه مطلب...

آگهي تجدید مناقصه انجام عملیات حمل 50.000 تن سنگ آهن دانه بندی شده
منتشر شده در: سه شنبه, 11 مرداد 1401 07:29
شركت سيمان سپاهان ( سهامي عام) در نظر دارد انجام عملیات حمل 50.000 تن سنگ آهن دانه بندی شده  از مبدأ کاشان(روستای حسین آباد) به مقصد کارخانه  خود را از طريق مناقصه به پيم...

ادامه مطلب...

اخبار شرکت
مناقصه و مزایده
آگهي مناقصه خرید سنگ آهن
منتشر شده در: چهارشنبه, 20 مهر 1401 07:32

ادامه مطلب...

آگهي تجدید مزايده 8ردیف اقلام ضایعاتی
منتشر شده در: سه شنبه, 22 شهریور 1401 07:29

ادامه مطلب...

آگهي مزايده 8ردیف اقلام ضایعاتی
منتشر شده در: سه شنبه, 08 شهریور 1401 07:29

ادامه مطلب...

آگهي تجدید مناقصه حمل مواد داخلي
منتشر شده در: پنج شنبه, 03 شهریور 1401 07:29

ادامه مطلب...

آگهي مزايده فروش کلینکرصادراتی
منتشر شده در: سه شنبه, 25 مرداد 1401 07:29

ادامه مطلب...

آگهي مناقصه حمل مواد داخلي
منتشر شده در: دوشنبه, 24 مرداد 1401 07:29

ادامه مطلب...

آگهي تجدید مناقصه انجام عملیات حمل 50.000 تن سنگ آهن دانه بندی شده
منتشر شده در: سه شنبه, 11 مرداد 1401 07:29
شركت سيمان سپاهان ( سهامي عام) در نظر دارد انجام عملیات حمل 50.000 تن سنگ آهن دانه بندی شده  از مبدأ کاشان(روستای حسین آباد) به مقصد کارخانه  خود را از طريق مناقصه به پيم...

ادامه مطلب...

گزارش تصویری

 • مسابقات فرهنگی ویژه پرسنل

  مسابقات فرهنگی ویژه پرسنل

گزارش ویدیویی