تاریخ:
سه شنبه/۲۱ آذر/۱۴۰۲
ساعت:

گزارش تصویری

 • مسابقات فرهنگی ویژه پرسنل

  مسابقات فرهنگی ویژه پرسنل

گزارش ویدیویی

 • شعار سال۱۴۰۲

  شعار سال۱۴۰۲

 • پیام تبریک نوروزی مهندس معینیان مدیرعامل مجموعه سیمان سپاهان و ارزیابی هلدینگ سیمان غدیر

  پیام تبریک نوروزی مهندس معینیان مدیرعامل مجموعه سیمان سپاهان و ارزیابی هلدینگ سیمان غدیر

 • تبریک عید نوروز توسط مدیریت و پرسنل شرکت سیمان سپاهان

  تبریک عید نوروز توسط مدیریت و پرسنل شرکت سیمان سپاهان

 • تبریک روز مهندس از زبان مهندسین شرکت سیمان سپاهان

  تبریک روز مهندس از زبان مهندسین شرکت سیمان سپاهان

 • روز پدر - توصیف یک پدر خوب

  روز پدر - توصیف یک پدر خوب

 • حاشیه دیدار مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان با رهبر معظم انقلاب

  حاشیه دیدار مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان با رهبر معظم انقلاب

 • مجله تصویری شماره 36- مهر و آبان ماه 1401

  مجله تصویری شماره 36- مهر و آبان ماه 1401

 • مجله تصویری شماره 37- آذر ماه 1401

  مجله تصویری شماره 37- آذر ماه 1401

 • مجله تصویری شماره 35- شهریور ماه 1401

  مجله تصویری شماره 35- شهریور ماه 1401

 • مجله تصویری شماره 33- تیرماه 1401

  مجله تصویری شماره 33- تیرماه 1401

 • مجله تصویری شماره 34- مرداد ماه 1401

  مجله تصویری شماره 34- مرداد ماه 1401

 • مجله تصویری شماره 29 - بهمن ماه 1400

  مجله تصویری شماره 29 - بهمن ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 28 - دی ماه 1400

  مجله تصویری شماره 28 - دی ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 27 - آذرماه 1400

  مجله تصویری شماره 27 - آذرماه 1400

 • مجله تصویری شماره 26 - آبان ماه 1400

  مجله تصویری شماره 26 - آبان ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 25- مهرماه 1400

  مجله تصویری شماره 25- مهرماه 1400

 • مجله تصویری شماره 24 - شهریور ماه 1400

  مجله تصویری شماره 24 - شهریور ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 23 - مرداد ماه 1400

  مجله تصویری شماره 23 - مرداد ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 22 - تیر ماه 1400

  مجله تصویری شماره 22 - تیر ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 21- خرداد ماه 1400

  مجله تصویری شماره 21- خرداد ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 20- اردیبهشت ماه 1400

  مجله تصویری شماره 20- اردیبهشت ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 19- فروردین ماه 1400

  مجله تصویری شماره 19- فروردین ماه 1400

 • مجله تصویری شماره 18- اسفندماه 1399

  مجله تصویری شماره 18- اسفندماه 1399

 • مجله تصویری شماره 17 - بهمن ماه 1399

  مجله تصویری شماره 17 - بهمن ماه 1399

 • مجله تصویری شماره 16 - دی ماه 1399

  مجله تصویری شماره 16 - دی ماه 1399

 • مجله تصویری شماره 15 - آذر ماه 99

  مجله تصویری شماره 15 - آذر ماه 99

 • مجله تصویری شماره 13 - مهر ماه 1399

  مجله تصویری شماره 13 - مهر ماه 1399

 • مجله تصویری شماره 11 - شهریور ماه 1399

  مجله تصویری شماره 11 - شهریور ماه 1399

 • مجله تصویری شماره 10 - مرداد ماه 1399

  مجله تصویری شماره 10 - مرداد ماه 1399

 • مجله تصویری شماره 8 - اسفند 98 و فروردین 99

  مجله تصویری شماره 8 - اسفند 98 و فروردین 99

 • مجله تصویری شماره 7 - بهمن ماه 1398

  مجله تصویری شماره 7 - بهمن ماه 1398

 • مجله تصویری شماره 6 - دی ماه 1398

  مجله تصویری شماره 6 - دی ماه 1398

 • مجله تصویری شماره 5 - آذر ماه 1398

  مجله تصویری شماره 5 - آذر ماه 1398

 • مجله تصویری شماره 4 - آبان ماه 1398

  مجله تصویری شماره 4 - آبان ماه 1398

 • تدوین برنامه های استراتژیک سیمان سپاهان

  تدوین برنامه های استراتژیک سیمان سپاهان

 • مجله تصویری شماره 3 - مهر ماه 1398

  مجله تصویری شماره 3 - مهر ماه 1398

 • مجله تصویری شماره 2 - شهریور ماه 1398

  مجله تصویری شماره 2 - شهریور ماه 1398

 • مجله تصویری شماره 1 - مرداد ماه 1398

  مجله تصویری شماره 1 - مرداد ماه 1398

اخبار شرکت
مناقصه و مزایده
آگهي خريد قطعات يدكي گيربكس هاي فلندر
منتشر شده در: یکشنبه, 19 آذر 1402 04:32
     

ادامه مطلب...

آگهي مناقصه خريد سه دستگاه اسكنر كوره
منتشر شده در: سه شنبه, 14 آذر 1402 04:32
     

ادامه مطلب...

آگهي تجدید مزايده خودروها
منتشر شده در: شنبه, 04 آذر 1402 04:32

ادامه مطلب...

آگهي مزايده خودروها
منتشر شده در: دوشنبه, 22 آبان 1402 04:32

ادامه مطلب...

آگهي مناقصه خريد كيسه P.P AD*STAR
منتشر شده در: شنبه, 29 مهر 1402 07:32

ادامه مطلب...

اخبار شرکت
مناقصه و مزایده
آگهي خريد قطعات يدكي گيربكس هاي فلندر
منتشر شده در: یکشنبه, 19 آذر 1402 04:32
     

ادامه مطلب...

آگهي مناقصه خريد سه دستگاه اسكنر كوره
منتشر شده در: سه شنبه, 14 آذر 1402 04:32
     

ادامه مطلب...

آگهي تجدید مزايده خودروها
منتشر شده در: شنبه, 04 آذر 1402 04:32

ادامه مطلب...

آگهي مزايده خودروها
منتشر شده در: دوشنبه, 22 آبان 1402 04:32

ادامه مطلب...

آگهي مناقصه خريد كيسه P.P AD*STAR
منتشر شده در: شنبه, 29 مهر 1402 07:32

ادامه مطلب...

گزارش تصویری

 • مسابقات فرهنگی ویژه پرسنل

  مسابقات فرهنگی ویژه پرسنل

گزارش ویدیویی