تاریخ:
پنجشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۳
ساعت:

فرم نظرسنجی مشتریان

فرم نظر سنجی مشتریان

مشتری محترم
واحد مهندسی فروش شركت سيمان سپاهان ماموريت حفظ منافع و افزایش رضایت مشتریان را برعهده دارد. لذا خواهشمند است با اختصاص بخشي از وقت گرانبهاي خود و تكميل پرسشنامه نظرات مشتريان ما را در پيشبرد اين ماموريت ياري فرمائيد.
باتشکر
لطفا تلفن تماس خود را وارد نمایید!

ورودی نامعتبر

لطفا آدرس ایمیل خود را به درستی وارد کنید!

ورودی نامعتبر

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید!

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا آدرس خود را وارد نمایید!


ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر


کد امنیتی به درستی وارد نشده!