این نوع سیمان مطابق با مشخصات مطرح شده در استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI – 389   و استاندارد امریکا ASTM – C150  تولید می شود و دارای حد اکثر  ( C3A ) به میزان 8 درصد می باشد.

ادامه مطلب...

از ویژگی های این نوع سیمان میتوان به مقاومت اولیه نسبتا بالا و به رشد سریع اشاره کرد که دارای کاربرد مصارف عمومی می باشد و برای مصارف خاص با توجه به خواص سیمان انتخاب می شود

ادامه مطلب...

این نوع سیمان مطابق با مشخصات مطرح شده در استاندارد ملی ایران به شماره  ISIRI - 3517و استاندارد امریکا ASTM – C596-06  تولید می شود.

ادامه مطلب...