تاریخ:
پنجشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۳
ساعت:

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت سیمان سپاهان

ما کارکنان شرکت سیمان سپاهان معتقدیم به:

1. حسن سلوک، پایبندی به شعائر اسلامی و حفظ احترام و کرامت انسانی همکاران، مشتریان و سایر ذینفعان سازمان

2. پایبندی به انصاف در همه شئون حرفه‌ای، رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض

3. کارگروهی، وجدان و انضباط کاری

4. صداقت، راست گویی و پرهیز از هرگونه سخن چینی و شایعه پراکنی

5. حفظ اسرار سازمانی و همگانی، امانت داری و رازداری

6. پیشرفت علمی و ارتقای حرفه‌ای، استفاده از تجربیات سازمانی و فرصت‏ های آموزشی و توسعه شایسته سالاری

7. تلاش در جهت ارتقاء تعلق سازمانی، نشاط و تعالی معنوی

8. ایفای نقش فعال در نظام های مشارکتی سازمان و ایجاد رویکرد حل مساله

9. تلاش درجهت صرفه جویی، کاهش هزینه و ضایعات کاری درحد امکان

10. تلاش در جهت حفظ و ارتقاء شاخص های سلامت محیط کار و محیط زیست

11. ترویج الگوی رفتاری و ارتباطی مبتنی بر احترام و رعایت حقوق متقابل

12. ترجیح منافع سازمانی بر منافع شخصی در محیط کار