تاریخ:
پنجشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۳
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه انجام تهيه،طبخ و توزيع غذاي كاركنان

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، تهیه وطبخ و توزيع غذای کارکنان  خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.