تاریخ:
پنجشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۳
ساعت:

مناقصه

آگهي مناقصه انجام عمليات اياب وذهاب كاركنان

شركت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نظر دارد، انجام عملیات ایاب وذهاب کارکنان خود را با برگزاری مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

جهت دریافت فایل آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.

  جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه اینجا کلیک نمائید.