تاریخ:
پنجشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۳
ساعت:

کلینکر

کلینکر

کلینکر

کلینکر تولیدی در شرکت سیمان سپاهان از مرغوب ترین مواد اولیه تهیه می گردد و از ابتدا تا انتهای پروسه تولید تحت کاملترین فرآیند های کنترل کیفی قرار می گیرد . کلینکر تولید شده در این شرکت مطابق با استاندارهای داخلی و بین المللی تولید می گردد و جهت استفاده و تولید انواع سیمان بکار می رود .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی انواع کلینکر تولیدی این شرکت به شرح زیر می باشد:

کلینکر