تاریخ:
پنجشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۳
ساعت:

سرباره اكتيو شده (ABS)

سرباره اكتيو شده(ABS)

محصول جدید سیمان سپاهان ABS

سرباره اكتيو شده محصول جدید ديگر سيمان سپاهان با ويژگي هاي متمايز

در سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل ،‌ کارشناسان و متخصصین سیمان سپاهان محصول دوستدار محيط زيست بانام سرباره اكتيو شده كه قابليت هاي كاربردي ويژه اي را دارا مي باشد توليد نمودند.

مزاياي مصرف سرباره اكتيو شده در بتن ABS(Activated blast furnace slag) :

1-كاهش قيمت تمام شده بتن

2-مصرف كمتر منابع طبيعي(مواد اوليه و سوخت )

3-كاهش نفوذپذيري و افزايش دوام بتن

4-افزايش مقاومت شيميايي بتن در مقابل يون هاي كلر و سولفات

5-كاهش آلودگي زيست محيط باتوجه به بند هاي 2و3و4ومصرف محصولات جنبي فولاد

6- كاهش گرماي هيدراتاسيون و افزايش زمان گيرش كه در بتن ريزي در هواي گرم حائز اهميت مي باشد.

7- جلوگيري از سرطان بتن با جذب قليايي هاي موجود در بتن.

8-دستيابي به مقاومت هاي بالا با هزينه هاي اقتصادي در صورت استفاده از افزودني هاي مناسب.

ويژگي هاي سرباره اكتيو (فعال) شده (ABS):

physik

chemy