تاریخ:
سه شنبه/۸ اسفند/۱۴۰۲
ساعت:

جلسه بررسی پیش نویس طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل جهت ارسال به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

✍️ به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان، برابر اطلاع رسانی قبلی و برنامه ریزی صورت گرفته روز چهارشنبه مورخ 17 خردادماه 1402 جلسه ای با حضور معاونت و مدیرمنابع انسانی شرکت ،مشاور طرح طبقه بندی مشاغل و اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل با هدف بررسی پیش نویس طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل جهت ارسال به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در محل سالن جلسات امور اداری برگزار گردید .

👤 که طی این جلسه پس از بحث و تبادل نظر فی مابين مشاور و اعضا کمیته دفترچه پیش نویس امضا و مقرر شده پس از رفع ایرادات جزئی توسط مشاور طی نامه ای مکتوب جهت بررسی وتایید به اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان ارسال گردد.

de676d14 3285 4815 b931 49a7792fa631