تاریخ:
سه شنبه/۸ اسفند/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه OKR/GMR اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و تجمعی هشت ماهه شرکت سیمان سپاهان

👥 جلسه OKR/GMR اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و تجمعی هشت ماهه شرکت ، با حضور مدیر عامل محترم ،معاونین ،مدیران هلدینگ و شرکت سیمان سپاهان در روز شنبه ۲۰خردادماه۱۴۰۲ در محل سالن جلسات ساختمان هلدینگ غدیر برگزار گردید، که موارد ذیل از مهم‌ترین موضوعات جلسه می باشد:

🎖️ بررسی عملکرد هشت ماهه شرکت سیمان سپاهان
🎖️ رشد 14% درآمدهای فروش در سال مالی نسبت به سال قبل
🎖️ رشد 97% سود عملیاتی و 91% سودخالص در سال مالی جاری
🎖️ دستیابی به حاشیه سود عملیاتی 44% و حاشیه سود خالص 43% در هشت ماهه سال جاری

53e518df ff92 43d5 8f0e d8438b945734