تاریخ:
سه شنبه/۸ اسفند/۱۴۰۲
ساعت:

جلسه مدیریت شرکت سیمان سپاهان با نمایندگان بیمه کوثر

✍️ به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان، در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۲ جلسه ای با حضور مدیریت محترم عامل، معاون منابع انسانی ، مدیرعامل حمل و نقل رهنورد و مدیرعامل شرکت کارگزاری بیمه نماد غدیر و مسولین بیمه کوثر سرپرستی اصفهان در محل سالن جلسات دفتر مدیریت برگزار گردید.

👤 در ابتدای جلسه مهندس معینیان مدیریت محترم عامل ضمن خوشا مدگویی به حضار نسبت به بیان دیدگاه شرکت نسبت به منابع انسانی پرداخته و دراین راستا برارائه خدمات بهتر، بیشتر و نوین در حوزه بیمه ای به پرسنل و مجموعه سیمان سپاهان تاکید نمودند.

🔹 در ادامه آقای مهندس نعمتی مدیرعامل شرکت کارگزاری بیمه نماد غدیر به تشریح خدمات بیمه ای و اقدامات صورت گرفته درجهت بهبود و تسهیل خدمات قول همکاری مضاعف دادند.

🔸 در پایان مشکلات و کاستی های خدمات ازسوی معاونت منابع انسانی و مدیران سیمان سپاهان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر رفع آنها تاکید وپیشنهاداتی دراین خصوص ارائه گردید.

a874c5ff 3a8a 4e84 8e0b f7ca1d7d9696