تاریخ:
سه شنبه/۸ اسفند/۱۴۰۲
ساعت:

تعمیر و سرویس موتور 500KW سپراتور سیمان۳ درحداقل زمان ممکن (۱۲ساعت)

✅ *کار تیمی تعمیر و سرویس موتور 500KW سپراتور سیمان۳ با توجه به محدودیت مصرف برق درحداقل زمان ممکن (۱۲ساعت) جهت ممانعت از توقف آسیاب سیمان توسط همکاران توانمند در واحدهای برق و تراشکاری با موفقیت به پایان رسید.*

478249d8 9a32 4cac af38 32da5e217a32