تاریخ:
شنبه/۲۵ فروردین/۱۴۰۳
ساعت:

دیدار مدیریت شرکت سیمان سپاهان با مدیریت بانک سپه استان اصفهان

دکتر فرج زاده معاون مالی و اقتصادی شرکت سیمان سپاهان با مدیریت بانک سپه در استان اصفهان و معاونین ایشان دیدار نمودند.

✍ به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان، در این دیدار که با هدف تقویت روابط میان شرکت سیمان سپاهان و بانک سپه برگزار شد در خصوص نحوه گسترش همکاری دوجانبه، تعاملات مالی فی مابین بحث و گفتگو نمودند.

🔹 آقای تابانی مدیریت بانک سپه در استان اصفهان ضمن ابراز خرسندی در این دیدار، بر توسعه فعالیتهای مالی و بهبود خدمات فی مابین تاکید وگفت: وجود نگاه توسعه‌گرا همراه با جامع‌نگری از سوی معاون مالی و اقتصادی شرکت سیمان سپاهان برای مجموعه بانک سپه به عنوان یک سرمایه گذار مالی بسیار با اهمیت می باشد.

50f067d3 4922 4886 9678 293cf6aa9fed