تاریخ:
سه شنبه/۸ اسفند/۱۴۰۲
ساعت:

دکتر حسینی در بازدید از شرکت سیمان سپاهان:

ثبات‌ مدیریت در شرکت های با عظمتی مانند سیمان سپاهان حائز اهمیت است

✍️به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان، دوشنبه ۰۵ تیرماه ۱۴۰۲ جناب آقای دکتر مازیار حسینی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری غدیر، جناب آقای مهندس سلیمیان مدیرعامل محترم هلدینگ سیمان غدیر به همراه معاونین و هیئت همراه از کارخانه سیمان سپاهان بازدید کردند.

🔶مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر نشستی با مدیران ارشد هلدینگ سیمان غدیر و شرکت سیمان سپاهان برگزار نمودند که در ابتدای این مراسم مهندس معینیان مدیرعامل کارخانه سیمان سپاهان ضمن خیرمقدم به ارائه توضیحاتی از وضعیت و شرایط شرکت پرداختند.

🔶در ادامه دکتر مازیار حسینی پس از ارائه رهنمود های فنی و عملیاتی بیان نمودند: سیمان یکی از پایه های توسعه است، *ثبات مدیریت به ویژه در شرکت های با عظمتی مانند سیمان سپاهان را حائز اهمیت دانستند* و افزودند نوع و نحوه حکمرانی هلدینگ سیمان غدیر بسیار مناسب و قابل تقدیر است و می بایست استمرار داشته باشد.

🔶ایشان با اشاره به لزوم توجه هرچه بیشتر به نوآوری و استفاده از دانش روز و توسعه پایدار، به بیان نکات ارزشمندی در خصوص سود آوری ، خِرَد مالی ، مدیریت بازار و هزینه ها ،فرصت ها، چالشها، مشکلات و مسایل پیش روی شرکت پرداختند.

🔶در پایان این نشست مدیران شرکت سرمایه گذاری و هلدینگ سیمان غدیر از خطوط تولید ، سالن خاک و معادن شرکت سیمان سپاهان بازدید و در جریان روند تولید و امور کاری واحدهای مختلف این شرکت قرار گرفتند

*🔶دراین بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر و مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر روند فعالیت های شرکت سیمان سپاهان را مطلوب ارزیابی کردند.*

7bf111bd efb3 49c3 a799 23224ee6b316