تاریخ:
سه شنبه/۸ اسفند/۱۴۰۲
ساعت:

بخشی از نکات و رهنمودهای ارائه شده توسط آقای دکتر حسینی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر

* بازدید آقای دکتر حسینی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر از شرکت سیمان سپاهان*

🔺 *بخشی از نکات و رهنمودهای ارائه شده توسط ایشان در جلسه با مدیران هلدینگ سیمان غدیر و شرکت سیمان سپاهان:*

🔹مدیران را در زمان بحران باید شناخت و ارزیابی کرد.
🔸سیستم و فناوری ابزاری است که در اختیار نیروی انسانی توانمند می‌تواند باعث موفقیت شود. نیروی انسانی حکم قطب نمای حرکت را دارد و مهم‌ترین سرمایه است.
🔹جوان‌گرایی به معنای داشتن روحیه امید، خلاقیت، تلاش، غلبه بر مشکلات و خسته نشدن باید در دستور کار باشد.
🔸یکی از پارامترهای سنجش توسعه صنعتی سرانه مصرف سیمان است.
🔹سطح انتظارات از سیمان سپاهان و هلدینگ سیمان غدیر بالاست. نوع و نحوه حکمرانی هلدینگ سیمان غدیر بسیار مناسب و قابل‌تقدیر است و می‌بایست استمرار داشته باشد.
🔸نوآوری، خلاقیت و مدیریت دانش ضرورت حرکت آینده ماست. اصفهان همواره در نوآوری پیشتاز و سرآمد بوده است.

 5be6a6b1 6841 403c ab97 1e1c19bb84a9