تاریخ:
دوشنبه/۱۰ مهر/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه کنترل پیشرفت پروژه های بهبود شرکت - مردادماه 1402

✍️  به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان، جلسه کنترل پیشرفت پروژه های بهبود شرکت در روز سه شنبه مورخ 03مردادماه1402 در محل سالن جلسات دفتر مدیریت با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت برگزار و پیشرفت و روند انجام فعالیت های مربوط مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .

🔹 در این جلسه اهمیت و ضرورت تسریع در انجام پروژه های شرکت توسط مدیریت محترم عامل مورد تاکید قرار گرفت .

9e7db4e3 9be0 40ee b235 dbde7f44b54c