تاریخ:
یکشنبه/۳۰ اردیبهشت/۱۴۰۳
ساعت:

بازدید هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات بتن آماده اصفهان از شرکت سیمان سپاهان

🔴 در راستای تعاملات موثر و همکاری بین شرکت سیمان سپاهان و انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات بتن آماده استان اصفهان مهندس مسعود شهامت رئیس و اعضای هیات مدیره ی انجمن بتن آماده اصفهان از سیمان سپاهان بازدید کردند.

✍️ به گزارش روابط عمومی سیمان سپاهان، در این دیدار که با حضور مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان مهندس معینیان، معاونین و مدیران مورخ 16 آبانماه 1402 در محل سالن جلسات برگزار گردید. بر افزایش تعاملات فی مابین و استفاده حداکثری از توانمندیها و ظرفیت سیمان سپاهان تاکید و همچنین به بحث و بررسی مسائل و چالشهای صنعت بتن آماده استان پرداخته شد و مقرر گردید موضوعات طرح شده در جلسات کارشناسی مطرح و پیشنهادات اجرایی ارائه گردد.

🔹 در پایان رئیس و اعضای هیات مدیره ی انجمن بتن آماده اصفهان با اهداء لوح از مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان تقدیر و تشکر و از خطوط تولیدی بازدید و در جریان فرآیند تولید سیمان سپاهان قرار گرفتند.

 2352d81c 0e65 4ebf 9f38 b0c6e89094a9