تاریخ:
سه شنبه/۸ اسفند/۱۴۰۲
ساعت:

بازدید مشتریان سیمان از شرکت سیمان سپاهان

✍️ به گزارش روابط عمومی سبمان سپاهان، با هدف تعاملات موثر با مشتریان، مشتری مداری و همچنین تقویت دانش فنی این عزیزان، بازدید مسئولین و کارشناسان محترم شرکتهای بازرگانی آژند تجارت پارتاک و هامون بازرگان فیدار فرتاک از واحدهای مختلف کارخانه مورخ ۲۳ آبانماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت.

🔹 در پایان بازدیدکنندگان از خطوط تولیدی بازدید در جریان فرایندهای تولید، کنترل کیفیت، بارگیری و حمل انواع محصولات این شرکت قرار گرفتند.

 2613497b 68fe 41b7 ae96 0a8f305c7cb4