تاریخ:
سه شنبه/۸ اسفند/۱۴۰۲
ساعت:

سیمان سپاهان پرچمدار رشد تولید در سال سخت اقتصادی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان با حضور بیش از ۷۰ درصدی سهامداران برگزارشد.

به گزارش اقتصادطلایی، مهندس معینیان ، مدیر عامل شرکت سیمان سپاهان با بیان اینکه شرکت ۵۱۷ هزار تن انواع محصولات را صادر کرده،تصریح کرد: در سال مالی مورد گزارش متوسط نرخ فروش سیمان فله ۷.۹۲۴.۱۰۲ ریال، سیمان کیسه ۸.۳۲۸.۵۶۳ ریال و کلینکر صادراتی ۱۱.۷۲۱.۰۱۰ ریال بوده است.

بیشتر بخوانید : 👇
🔗 لینک (https://nwbx.ir/ftVGhZ-0hcS)
🔸 منبع: اقتصاد طلایی (https://eghtesadtalaei.ir/fa/id/114968)
🔹 #خبر
🔺 اینباکس: سیمان سپاهان