تاریخ:
سه شنبه/۸ اسفند/۱۴۰۲
ساعت:

برگزاری جلسه OKR/GMR دی ماه ۱۴۰۲ و تجمعی چهار ماهه شرکت سیمان سپاهان

👥 جلسه OKR/GMR دیماه ۱۴۰۲ و تجمعی چهارماهه شرکت، با حضور مدیران ارشد هلدینگ و شرکت سیمان سپاهان در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه۱۴۰۲ در محل سالن جلسات دفتر مدیریت عامل برگزار گردید، که موارد ذیل از مهم‌ترین موضوعات جلسه می باشد:

🎖️ بررسی عملکرد چهارماهه شرکت سیمان سپاهان
🎖️ رشد ۵درصدی مقدار فروش داخلی در چهار ماهه سال مالی جاری نسبت به سال گذشته
🎖️ رشد ۲۳درصدی درامدهای عملیاتی نسبت به سال گذشته
🎖️ رشد ۱۱۱درصدی سود عملیاتی و ۸۶درصدی سود خالص در طی دوره چهار ماه
🎖️ دستیابی به حاشیه سود عملیاتی ۴۴درصدی و حاشیه سود خالص ۴۱درصدی در دوره چهار ماهه

 617aad7f fd6e 4366 97ce 029daea9fa2c