تاریخ:
پنجشنبه/۲۴ خرداد/۱۴۰۳
ساعت:

برگزاری جلسه OKR/GMR فرودین ماه ۱۴۰۳ و تجمعی هفت ماهه سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شرکت سیمان سپاهان

👥 جلسه OKR/GMR فروردین ماه ۱۴۰۳ و تجمعی هفت ماهه سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شرکت سمان سپاهان ، با حضور معاونین و مدیران هلدینگ سیمان غدیر و شرکت سیمان سپاهان ، در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به صورت آنلاین و مجازی در محل سالن جلسات دفتر مدیریت عامل برگزار گردید ، که موارد ذیل از مهم‌ترین موضوعات جلسه می باشد:

🎖️ بررسی عملکرد هفت ماهه شرکت سیمان سپاهان
🎖️ رشد ۲۳درصدی مقدار فروش داخلی در هفت ماهه سال مالی جاری نسبت به سال گذشته
🎖️ رشد ۸۴درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به سال گذشته طی دوره هفت ماهه
🎖️ رشد ۱۱درصدی سود عملیاتی و ۲۵درصدی سود خالص در طی دوره هفت ماه نسبت به دوره مالی قبل
🎖️ دستیابی به حاشیه سود خالص ۳۰درصدی در دوره هفت ماهه

8cbe02d8 6aaa 4e4b b76b 4376093484b5